Pure Pond Bomb og Pure Sludge Bomb i en pakke - Pure Duo Pack

Pure Pond Bomb og Pure Sludge Bomb i en pakke - Pure Duo Pack

278,00 DKK

Ingen bedømmelse

Pure Duo Pack forbedrer vandkvaliteten.

stk.

Pure Duo Pack til perfekt balance

Få din havedam til at stråle med Pure Duo Pack - en kraftfuld kombination af Pure Pond Bomb og Pure Sludge Bomb.
Sammen skaber de et sundt og krystalklart miljø for dine fisk og planter.
Slam frigiver næringsstoffer, som kan føre til algevæks

Dobbelt effekt med Pure Duo Pack:

Pure Pond Bomb:

 • Aerobe bakterier og enzymer nedbryder organisk affald og skadelige stoffer.
 • Giver klarere vand og øger filterets effektivitet.
 • Bosætter sig i filteret og vedligeholder dammens biologi.

Pure Sludge Bomb:

 • Anaerobe bakterier og enzymer nedbryder slam i bunden af dammen.
 • Forbedrer vandkvalitet og iltindhold.
 • Hældes direkte i dammen for målrettet effekt.

Fordele:

Effektiv slambekæmpelse: Fjerner uønsket slam og forbedrer vandkvaliteten.
Krystalklart vand: Nyd en smuk og indbydende dam.
Sundt dammiljø: Skaber optimale betingelser for fisk og planter.
Nem at bruge: Hældes i dammen eller filteret - ingen besvær.
Sikker for fisk og planter: Miljøvenlig løsning til din havedam.

Anvendelse:

Forår: Booster dammens biologi efter vinteren.
Efterår: Forbereder dammen til vinteren.
Sommer: Forebygger slam og opretholder god vandkvalitet.

Pakkens indhold:

1 Pure Pond Bomb
1 Pure Sludge Bomb
Rækker op til 20.000 liter vand.
Det kan ikke overdoseres

Tips:

 • Støvsug dammen for ekstra effekt ved meget slam.
 • Brug Pure Pond Sludge løbende for at forebygge slam.
 • Regelmæssige vandskift og pH 7 giver optimale resultater.

Opbevaring:

 • Vask hænder efter brug.
 • Opbevares utilgængeligt for børn.

Pure Duo Pack: Din genvej til en sund og smuk havedam.
 

Slam i havedammen: En trussel mod balancen

Når slam ophobes i din havedam, kan det have en række negative konsekvenser for økosystemet. Her er de tre vigtigste:

 1. Ubalance i økosystemet:
  Slam er organisk materiale, der stammer fra døde planter og dyr, foderrester og andre organiske stoffer.
  Når slam ophobes, kan det forstyrre den naturlige balance i dammen.
  Dette kan føre til en overflod af alger, der kan kvæle andre planter og forbruge ilt
 2. Dårlig vandkvalitet:
  Slam kan forurene vandet og gøre det uklart.
  Dette kan gøre det vanskeligt for planter og dyr at overleve.
  Slam kan også frigive giftige gasser, der kan være skadelige for fisk og andre dambeboere.
 3. Iltmangel:
  Slam kan forbruge ilt i vandet, hvilket kan føre til iltmangel for fisk og andre dyr.
  ltmangel kan være fatalt for dambeboere.

Hvad kan du gøre?
Der er en række ting, du kan gøre for at forhindre ophobning af slam i din havedam:

 • Fjern regelmæssigt døde blade og planter fra dammen.
 • Foder dine fisk sparsomt og undgå at overfodre dem.
 • Installer et filtersystem for at fjerne slam og andre partikler fra vandet.
 • Brug en slamrenser til at fjerne slam fra bunden af dammen.
 • Ved at tage disse forholdsregler kan du hjælpe med at holde din havedam ren og sund for alle dens beboere.

Kategori: Tilbehør

Varer
Pris
Note
Antal

Kommentarer 0